Tiến độ

Cập nhật tiến độ xây dựng Tháng 9/2018 | Dự án Khu dân cư Đông Tây

  • Ngày đăng: 8/09/2018

Cập nhật tiến độ mới nhất về việc “hoàn thiện mặt bằng” phục vụ việc xây dựng dự án Khu...

Tiến độ xây dựng Khu dân cư Đông Tây | Cập nhật Tháng 4/2018

  • Ngày đăng: 12/04/2018

Kính chào Quý khách đã quan tâm tới dự án Khu dân cư Đông Tây Phổ Yên – Thái Nguyên....

Tiến độ thi công dự án Khu dân cư Đông Tây – Phổ Yên

  • Ngày đăng: 1/02/2018

Cập nhật tiến độ mới nhất về việc “hoàn thiện mặt bằng” phục vụ việc xây dựng dự án Khu...