Đất Phổ Yên

Công bố quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035

  • Ngày đăng: 1/02/2018

Ngày 23/1, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung...